Rachunek zysków i strat

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat jest drugim obowiązkowym sprawozdaniem finansowym. Pokazuje ogólny wynik finansowy oraz efektywność poszczególnych rodzajów przedsiębiorstwa. Jest zestawieniem przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i operacji finansowych oraz kosztów tej działalności.

 

rachunek zysków i strat

 

W skład rachunku zysków i strat wchodzi:

 1. Zysk/strata na sprzedaży (brutto) to przychody ze sprzedaży netto (a) pomniejszone o koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów (b).
 2. Zysk/strata na sprzedaży (netto) to zysk/strata na sprzedaży (brutto) pomniejszony o koszty zarządu (c) i koszty sprzedaży (d). Jest to faktyczny zysk/strata z podstawowej działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.
 3. Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) to zysk/strata na sprzedaży (netto) powiększony o pozostałe przychody operacyjne (e), a następnie pomniejszony o pozostałe koszty operacyjne (f).
 4. Zysk/strata na działalności gospodarczej to zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o przychody finansowe (g), a następnie pomniejszony o koszty finansowe (h).
 5. Zysk/strata brutto to zysk/strata na działalności gospodarczej powiększony o zyski nadzwyczajne (i) i pomniejszony o straty nadzwyczajne (j).
 6. Zysk/strata netto to Zysk/strata brutto pomniejszony o podatek dochodowy (k).

Zobacz także interesujące frazy:

 • rachunek zysków i strat wzór;
 • rachunek zysków i strat druk;
 • rachunek zysków i strat wariant porównawczy druk;
 • rachunek zysków i strat przykład;
 • rachunek zysków i strat bilans;
 • rachunek zysków i strat wariant porównawczy wzór;
 • uproszczony rachunek zysków i strat;
 • rachunek zysków i strat wariant porównawczy;
 • rachunek zysków i strat wariant porównawczy formularz;
 • rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny;
 • rachunek strat i zysków;
 • rachunek zysków i strat formularz;
 • rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny druk;
 • bilans i rachunek zysków i strat;;
 • bilans rachunek zysków i strat;
 • przykładowy rachunek zysków i strat;
 • rachunek zysków i strat jednostki budżetowej;
 • druki rachunek zysków i strat;
 • druk rachunek zysków i strat wariant porównawczy;
 • wzór rachunek zysków i strat;
 • rachunek zysków i strat biznesplan.